Programm

PROGRAMM

9:00 TERVITUS, TUTVUMINE, HOMMIKUKOHV JA PARTNERITE EKSPO

9:30 PRAKTIKUTE VESTLUSRING

Kinnisvarahalduse olukord
Elari Udam,
Riigi Kinnisvara haldusdirektor 

Vestleme sellest, milline on Eesti kinnisvarahalduse valdkond, kuidas Riigi Kinnisvara  haldustööd teeb, millised on tänased väljakutsed, kuidas edukalt teenuseid outsource’ida ning mida toob tulevik kinnisvarahaldusele Eestis.

Koostöö ja kvaliteet
Priit Paiste,
ISS Eesti juhatuse esimees 

Võrdleme Eesti kinnisvarahalduse teenuste turu arenguid üleilmsete arengutega. Arutame, kuidas hinnata korrashoiuteenuse kvaliteeti adekvaatselt, milline on ideaalne koostöö kliendi ja haldusettevõtte vahel ja kuidas arenevad kinnisvarahalduse IT-lahendused.

Haldustegevus teenindusettevõttes
Andres Loigom,
Swedbanki haldusosakonna juhataja

Anname ülevaate sellest, millise organisatsiooniga ja kuidas Swedbank oma kinnisvara haldab. Milliseid töid sisse ostetakse ja mida ise tehakse ning miks? Räägime plaanidest kinnisvarahaldusega seotud IT-lahenduste arendamisel ning Swedbanki kinnisvarahalduse tulevikust.

Kinnisvaraarendus ja haldustegevus
Vahur Tippo,
Ülemiste City haldusjuht

Tutvustame, mida innovatiivset on kinnisvarahalduse vallas tehtud Targa Äri Linnas, mida on linna senise haldamise jooksul õpitud ning mida plaanitakse tuleviku arendustegevuses teisiti teha. Uurime, mida toob kinnisvarahalduse vaatenurgast kaasa välismaise osaniku kaasamine.

Keskendumine põhitegevusele
Toomas Voog,
Elioni kinnisvara halduse osakonna juhataja

Arutleme, mida tähendab ettevõtte põhitegevusele keskendumine kinnisvarahalduse funktsioonile ning kuidas muutub ja areneb haldusjuhi roll. Räägime sellest, millised on Elioni kogemused rendipindade omanikega ja mis saab büroopindadest kaugtöö üha populaarsemaks muutumisel.

Elektrienergia kokkuhoid
Arvi Schilf,
Green Grupi juhataja

Vastame Kinnisvarahalduse Otsustajafoorumile osalejate poolt laekunud küsimustele elektrienergia säästmise võimaluste kohta äripindadel. Uurime, mida saab elektrienergia säästmiseks ära teha ning milliseid põhimõtteid järgida seadmete hangetel.

11:30 LÕUNA

12:30 LAHENDUSTE SESSIOON

Lahenduste sessioon toob osalejateni kaks kinnisvarahalduse lugu. Projektides olulist rolli mänginud koostööpartnerid tutvustavad lahendusi, mis teevad kinnisvara haldamise lihtsamaks ning kvaliteetsemaks. Osalejad saavad võrrelda oma praktikaid kuulduga, küsida asjaosalistelt küsimusi ning arutada olulisi teemasid omavahel.

Case A:
Mis objektil toimub? IT-lahendused korrashoiuteenuses.
Mikk Sillamaa,
ISS Eesti projektijuht

Klient soovib üha täpsemat ülevaadet sellest, millises seisus on hooldus- ja korrashoiutööd tema objektil. Appi tulevad IT-rakendused, mida näidete varal tutvustatakse.

Case B:
Huvide konflikt? Haldaja ja haldusteenuse pakkuja ühes isikus.
Meelis Krämann,
ISS Eesti Põhja regiooni juht

Kas selles, kui terviklikku haldusteenust ja hooldus- ning korrashoiuteenuseid pakub üks ja seesama ettevõte peitub huvide konflikt?

13:30 VAHEAEG

14:00 Rahvusvaheline kinnisvarahalduse kogemus IKEA näitel
Helena Ohlsson,
hiljutine IKEA Global Facility Manager, Ohlsson Global direktor

Kinnisvarahalduse Otsustajafoorumi väljakuulutamisel juhtis Helena Ohlsson IKEA üleilmset kinnisvarahalduse funktsiooni. Täna rakendab ta nelja aasta jooksul IKEA’s saadud kogemusi oma konsultatsioonifirmas. Otsustajafoorumil räägib ta  kinnisvarahalduse trendidest ning halduri töö olemuse muutumisest. Ta tutvustab IKEA kaupluste kinnisvarahalduse tegevusi ning seda, kuidas need ühtsesse haldusvõrku ühendati. IKEA on kuulus oma viimase piirini viidud kulude kokkuhoiu poolest - mida see tähendab kinnisvarahaldusele ja -haldurile? 

Helena Ohlssoni juhtimisel ühendati ühtsesse haldusjuhtimise võrku IKEA üleilmne kaupluste võrgustik, mis koosneb 300 ehitisest 27 riigis kokku 11 miljonil ruutmeeril. Ta on õppinud arhitektuuri ning töötanud enne IKEA’t kinnisvaraarenduses. Ta on olnud erialaorganisatsioonide IFMA ja EuroFM juhatuse liige ja IFMA Rootsi haru president.

15:00 KINNISVARAHALDUSE TEGU 2012 TUNNUSTAMINE

Otsustajafoorumil tunnustame Kinnisvarahalduse Tegu 2012. Selleks on jooksva aasta oluline kinnisvarahalduse arendusprojekt või -tegevus, mis on kasvatanud hallatava objekti väärtust, muutnud kinnisvarahalduse tegevusi efektiivsemaks või vähendanud kinnisvarahalduse kulusid. Konkursi eesmärgiks on leida eeskujuks olevaid näiteid ning tunnustada nende tegijaid.

15:05 - 15:30 SELTSKONDLIK KOOSOLEMINE, VEIN JA VESTLUS